EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Řízení projektů

Řízení projektů

Organizér

Organizér slouží k evidenci a správě událostí a úkolů. Jako událost lze evidovat všechny firemní aktivity, o kterých je třeba informovat další pracovníky firmy, například přijaté emaily, telefonáty se zákazníky, záznamy z jednání, plánované schůzky, plánované dovolené a podobně. S výhodou lze použít například jako záznamník událostí Help Desku.

Vlastnosti události / úkolu

Základními údaji události nebo úkolu jsou téma, specifikace zadavatele a jednoho, nebo více řešitelů a jednoho, nebo více uživatelů “na vědomí”. Události a úkoly je možné rozdělit do kategorií, stanovovat jim priority a vázat je na další objekty informačního systému, například uživatele, externí partnery, doklady, dokumenty a projekty. Na událostech a úkolech lze sledovat jejich vývoj, tedy stav řešení a také hlídat termíny plnění.

Informování uživatelů

Při editaci události nebo úkolu může program odesílat emailem informace uživatelům, kterých se editovaná událost nějakým způsobem týká. Zadavatel je zpětně informován o vyřešeném úkolu nebo změně události. Ke každé události a úkolu lze zadávat příspěvky ve formě diskuze účastníků.

Prezentace

Události a úkoly jsou vedeny v přehledných seznamech, které lze třídit a filtrovat parkticky podle všech evidovaných údajů například data, stavu řešení, partnerů, projektů. Organizér je možné synchronizovat s MS Outlook a exportovat do MS Excel, nebo textového souboru.

Plánovač

Plánovač umožňuje plánování využití disponibilních zdrojů v různých akcích evidovaných v agendách ERP EPASS®. Příkladem akcí jsou obchodní zakázky, výrobní zakázky, nabídková řízení, schůzky, školení, revize, plánovaná údržba. Zdroje jsou zpravidla nějaké fyzické objekty jako například osoby, stroje, místnosti a podobně. Příkladem použití plánovače je například dispečink mechanizmů, který plánuje využití strojů a pracovníků pro jednotlivé zakázky.

Grafický rozvrh

Znázorňuje plánované využití vybraných zdrojů na jednotlivé akce v grafické podobě. Na ose Y jsou zdroje, X je časová osa. V průsečíku hodnot os jsou časové úseky plánovaného využití zdroje pro konkrétní akci. Plán lze zobrazit k libovolnému datu, ve vybraném časovém rozlišení (hodiny/dny/týdny/měsíce/kvartály/rok) a filtrovat podle řady kritérií. Přímo z grafického zobrazení je umožněno vložit nový záznamu nebo opravu.

Časový výkaz – Time Sheet

Slouží pro vykazování hodin odpracovaných jednotlivými pracovníky. Poskytuje přehledy o využití pracovní doby a odpracovaném čase na jednotlivých činnostech, zakázkách a akcích. Evidované údaje lze využít také jako podklad pro fakturaci zákazníkům, a výpočet mezd a odměn zaměstnanců.

Údaje záznamu Time Sheetu

Základními údaji záznamu v Time Sheetu jsou datum, popis činnosti, uživatel, a odpracovaný čas. Jako činnost lze naimportovat událost z Organizéru. Jednotlivé činnosti je možné zařazovat do uživatelsky definovaných druhů a typů. Seznam záznamů lze filtrovat a třídit podle řady kritérií, exportovat do MS Excel nebo textového souboru a zobrazit sumační přehled podle zadaného kritéria.

ERP EPASS