EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Sklad

Sklad

S modulem Sklad ERP EPASS® získáte komplexní nástroj pro vedení skladové agendy. Modul Sklad lze flexibilně nastavit tak, aby respektoval všechna specifika skladové evidence ve firmě. Založte libovolný počet skladů a zvolte druhy dokladů, které budou ovlivňovat stav skladových zásob. Získejte přesný přehled o fyzickém, účetním, disponibilním množství skladových položek včetně očekávaných změn stavu na základě přijatých a vydaných objednávek.

Základní principy vedení skladové evidence ERP EPASS®

 • Zásoby lze evidovat libovolném počtu skladů, množství vedených skladů v systému není prakticky omezeno.
 • Produkt je ve skladu popsán ve formě skladové karty.
 • Skladová karta je propojena s katalogovou kartou produktu – odtud se berou údaje jako např. název, číslo, parametry klasifikátoru.
 • Ke skladové kartě lze založit subkarty podle zvolených kritérií (např. pro šarže) na základě zařazení produktů v připojeném klasifikátoru.
 • Sklad lze navázat k určitému útvaru firmy podle organizačního schématu.
 • Pohyby na skladech se provádějí pouze na základě dokladů. Uživatel si volí, které typy dokladů budou zapisovat na sklad (příjemky, výdejky, faktury, dodací listy, …).
 • Ke každému skladovému pohybu lze zobrazit a editovat doklad, který vytvořil daný pohyb.
 • Skladové pohyby se projevují na systémových stavech (fyzické, účetní, disponibilní, blokované množství) a na stavech uživatelsky definovaných (např. očekávané příjmy, výdeje, komisní prodej, objednáno).
 • Propojením se Správou dokumentů lze ke skladovanému produktu připojit obrazovou a textovou dokumentaci.

Nastavení chování skladu

Při provedení skladového pohybu systém kontroluje, jestli daný pohyb vyhovuje nastaveným skladovým parametrům:

 • povolení nebo zákaz poklesu fyzického, účetního nebo disponibilního množství produktu pod nulu
 • upozornění nebo nepovolení příjmu, jehož cena se liší od ceny posledního příjmu o stanovený limit
 • povolení předbíhání výdeje před příjmem

Skladová karta

 • číslo karty
 • název produktu
 • stavy množství produktu k určitému datu
 • typ karty (zboží, nedokončená výroba, obal apod.)
 • doporučené minimální, optimální a maximální skladová množství produktu sloužící pro zjištění odchylek od reálného množství
 • seznam skladových pohybů produktu s možností filtrace podle časového intervalu a druhu pohybu

Další skladové funkce

 • automatika pro vytváření dokladů na základě pohybů a stavů na skladu – například objednávka na doporučené optimální množství, pokud stav klesne stav pod minimální doporučené množství
 • hromadné přepočtení stavů skladu
 • hromadná přecenění vybrané množiny produktů o procento ceny, na procento ceny, na jednotkovou cenu, na celkovou částku

Účtování skladu

 • Zaúčtování skladových dokladů lze provést na základě předkontací.
 • Předkontace definuje zaúčtování skladových pohybů pro určitý sklad, knihu dokladů, typ skladové karty a druhy skladového pohybu.
 • Na základě předkontace se vytvoří účetní dávka za stanovené období (měsíc, týden, den).
 • Kromě dávkového způsobu lze účtování provádět i po jednotlivých dokladech.

Inventury

Inventura umožňuje:

 • provedení na všech, nebo pouze vybraných skladových kartách
 • nastavení zanedbání malých inventurních rozdílů jak v částce, tak v množství
 • automatické schválení shodných položek inventury
 • automatické vytvoření opravných dokladů pro manka a přebytky

Lokační sklad

Lokační sklad rozšiřuje skladovou evidenci o informace, na jakých místech se nachází konkrétní množství skladovaného zboží. Lokace jsou hierarchické struktury popisující fyzické uspořádání skladu. Kromě statických lokací umožňuje program evidovat i dynamické lokace, které je možné přesouvat spolu s celým jejich obsahem, například kontejnery. Aktuální skladová zásoba produktu je dána součtem zásob na jednotlivých lokacích.

Stromový číselník lokací

Uživatelsky vytvářený stromový číselník lze měnit a doplňovat podle potřeby za provozu. Strom se skládá z lokací různých typů. Pro každou lokaci se stanovují její vlastnosti. Ty určují mimo jiné, zda se jedná o pevnou nebo dynamickou lokaci, zda lze do této lokace vkládat zboží nebo další podřazené lokace. Na každé lokaci lze dále evidovat informace o rozměrech, nosnosti a objemu, což je důležité pro kontroly zaplnění lokačního místa. Lokace navíc obsahuje čárový kód, pomocí kterého je jednoznačně identifikována. Čárový kód je využíván v modulu EPASS Mobile Store. Typ lokačního místa určuje ikonu použitou pro zobrazení lokace ve stromu.

Přesuny dynamických lokací

Dynamické lokace lze přesouvat, a to včetně jejich obsahu. Je možné povolit nebo zakázat přesun lokací metodou přetažení pomocí myši přímo ve stromu. Je-li přesun ve stromu kvůli nechtěným efektům zakázán, realizuje se přesun lokace pomocí operace, ve které uživatel zadá odkud a kam se lokace přesouvá. Je veden názorný přehled o historii přesunů.

Skladové doklady pro lokační sklady

Položky skladových dokladů lokačních skladů musí obsahovat údaj o lokaci kam se produkt ukládá při příjmu a odkud se produkt vydává při výdeji. Pro výdej nabízí systém pouze lokace, ve kterých je konkrétní produkt na skladu umístěn, pro příjem nabízí všechny, které umožňují vkládat zboží. Při uzavření dokladu systém zkontroluje, zda jsou vyžadované údaje o lokaci vyplněny a v případě výdeje zda je zboží v požadovaném množství na lokaci k dispozici.

Informace o lokacích

 • Při výběru položky ve stromu lokací se zobrazí přehled o případných podlokacích a všech produktech, které se nachází buď přímo ve vybrané lokaci nebo ve všech jejích podlokacích.
 • Seznam skladových karet je možné filtrovat podle lokací – lze si zobrazit zboží na vybrané lokaci i všech podlokacích.
 • Skladová karta lokačního skladu zobrazuje informace o tom, na jakých lokacích a v jakém množství se daný se daný produkt nachází.

EPASS® Mobile Store

Aplikace EPASS Mobile Store je určena uživatelům pracujícím v terénu, kdy z nejrůznějších důvodů není vhodné používat notebook, ale nějaké mobilní zařízení s malým dotykovým displejem, například tabletem. Je vhodná pro obsluhu jednoduchých opakovaně prováděných rutinních operací ve výrobě, ve skladech, při expedici či prodeji. Aplikace pracuje výhradně v online režimu – zobrazené informace jsou aktuální a všechny změny zadané uživatelem se okamžitě promítají do databáze ERP EPASS®.

Typická použití aplikace EPASS® Mobile Store

 • naskladnění zboží dodacím listem
 • vyskladnění zboží na základě dokladu z ERP EPASS®, např. vydaného dodacího listu, interního příkazu nebo faktury
 • doplnění výrobních čísel – k položkám existujícího dokladu se zadají konkrétní VČ naskladněných nebo vyskladněných produktů.
 • převody mezi lokacemi skladu, včetně přesunu dynamické lokace
 • inventury skladů – zápis zjištěných stavů do inventury
 • zásobník práce ve výrobě
 • odvádění práce

Jednoduché uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní aplikace je maximálně zjednodušeno a její intuitivní ovládání nevyžaduje rozsáhlé zaškolování. Uživatel pracuje v jednom okně pouze s personalizovanými a přednastavenými funkcemi a údaji, které bezprostředně potřebuje pro provedení každé operace. Používají se velké dobře čitelné fonty a snadno dostupná tlačítka vhodná pro dotykovou obrazovku. Velikost všech ovládacích prvků se vždy přizpůsobuje rozlišení displeje zařízení, na kterém je aplikace provozována.

Využití čtečky čárových kódů

Program lze ovládat také čtečkou čárových kódů, pomocí které je možno spouštět dostupné operace a provádět různé akce, jako přihlášení a odhlášení uživatele, vyhledání informací o produktu, dokladu, lokaci, výrobním čísle. Čárové kódy mohou být součástí speciálních tiskových výstupů.

Pokladna – prodejní kasa

Využijte modul Pokladna k přímému prodeji skladových zásob. Uskutečněné prodeje bezprostředně ovlivňují stav skladových zásob. Modul je možno spustit také na klasickém personálním počítači.

Propojení s moduly ERP EPASS®

Využijte modul Pokladna k přímému prodeji skladových zásob. Uskutečněné prodeje bezprostředně ovlivňují stav skladových zásob. Modul je možno spustit také na klasickém personálním počítači.

Hardwarová výbava a funkce pokladny

Pro prodeje lze použít pokladní stanici založenou na PC. Při použití klasického personálního počítače se předpokládá jeho vybavení potřebnými periferiemi (tiskárna účtenek, zákaznický displej, peněžní zásuvka, snímač čárových kódů). Modul podporuje spolupráci personálního počítače s těmito periferiemi. V pokladně lze provádět hotovostní platby i platby kartou. Prodej lze zrychlit a zefektivnit využitím uživatelsky definovaných funkcí a nastavením funkčních kláves.

ERP EPASS