EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Technické služby

Technické služby měst a obcí

Množina branžových řešení postavených na ERP EPASS® byla rozšířena o modul TS Město, který řeší komplexní podporu pro organizace poskytující technické služby městúm a obcím. Tento modul vychází z dlouholeté zkušenosti v oblasti sledování technicko ekonomických ukazatelů výrobních, obchodních, těžebních společností a společností poskytující služby a tvoří ucelený systém pro vedení veškerých agend spojených s provozem technických služeb města nebo obce.

Vyhodnocení nákladovosti zakázek a podklady pro výkazy

Jedná se především o evidenci a vyhodnocení nákladovosti zakázek prováděných technickými službami pro dané město nebo obec. Zpracované informace jsou pak spolehlivým podkladem pro požadované výkazy o hospodaření příspěvkové organizace. Zároveň slouží ke stanovení reálné jednotkové nákladové ceny za jednotlivé druhy prováděných prací (údržba veřejného osvětlení, úklid města, odvoz materiálu apod.). To umožňuje efektivní stanovení potřebných prostředků při plánování prací v dalším období.

Evidence provozních údajů a napojení na externí systémy

Evidovány jsou veškeré potřebné údaje o provozu a údržbě mobilních mechanismů, docházce pracovníků, spotřebě pohonných hmot a materiálu, opravách a dalších nákladových položkách spojených s jednotlivými zakázkami. Modul TS Město je také vybaven již v základní verzi řadou komunikačních nástrojů umožňujících například přímé připojení na několik typů tankovacích zařízení (Quitec Tankomat, Wintank, XTrack). Zároveň modul umožňuje obousměrné propojení na různé mzdové programy (např. OK Mzdy, Avensio, ..), kterým poskytuje kompletně předzpracované údaje o docházce pracovníků, které do mzdového programu stačí pouze naimportovat. Naopak spočtené hrubé mzdy načtené z mzdového programu následně slouží pro rozúčtování mzdových nákladů pracovníků na jednotlivé zakázky.

ERP EPASS