EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Technologie

Technologie

Architektura ERP EPASS®

Architektura je komponentní – celý systém se skládá z komponent, které jsou na sobě maximálně nezávislé (i datově) – jedná se o objektově orientovaný návrh. Tyto komponenty jsou použity v jednotlivých modulech systému. Jednotlivé komponenty jsou využívány v doplňujících zákaznických modulech, které doplňují standardní moduly a které komunikují přes standardní COM rozhraní s libovolnými moduly systému EPASS®. Tyto zakázkové doplňky mohou být budovány pomocí vývojových nástrojů jako Delphi, Visual Basic, Visual C++, PowerBuilder a jiné. Použitá technologie (světově uznávaný standard) umožňuje zákazníkovi případně zvolit jiného subdodavatele těchto doplňků systému EPASS®.

Technologická koncepce ERP EPASS®

 • systém je postaven na technologii COM (Component Object Model) a filozoficky na základních principech OOP (Object Oriented Programming)
 • technologie COM je přímo určena pro vzájemnou spolupráci mezi aplikačními moduly a je podporována na úrovni operačních systémů Windows XP/2000/Vista/7/8/10
 • jednotlivé moduly představují “volné” seskupení ActiveX serverů, které spolu komunikují výhradně pomocí technologií COM (OLE 2.0) – takto provázaný systém je zcela otevřený (ve smyslu specifikace COMu) a snadno konfigurovatelný podle požadavků zákazníka (zakázkové doplňky)
 • toto řešení také zajišťuje plnou integraci s produkty společnosti Microsoft

Výhody tohoto řešení

 • maximální otevřenost systému
 • libovolná rozšiřitelnost
 • snadná konfigurace
 • jednoduchá modifikovatelnost
 • možnost rozvíjet systém postupně podle skutečných požadavků
 • v případě rozšiřování není nutno provádět komplikované a nákladné zásahy do již provozovaných modulů systému (změna datových struktur atd.)

Použité nástroje

 • implementace pomocí vývojových nástrojů Delphi XE5
 • plně 32-bitová N-vrstvá aplikace typu client/server
 • databázový server MS SQL 2005/2008/2012/2014 firmy Microsoft
 • lze provozovat na stanicích s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Schéma architektury ERP EPASS®

MS OLAP Server
EPASS standard kostky
Zákaznické kostky

MS SQL SERVER
EPASS sql API

MS Reporting server
EPASS standard
Zakázkové reporty

EPASS
Workflow Server

ERP EPASS®

EPASS
.NET API

EPASS
WEB Portál

EPASS
Planned tasks

EPASS Mobile Store

EPASS
Android Mobile Suite

EPASS
Automatické obesílání neplatičů

EPASS
COM komponenty

EPASS WEB Services
Data Source Interface
Zákaznické

EPASS Snapins
Obecné
Zákaznické

EPASS
Insolvenční server