EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Uživatelé a práva

Uživatelé a práva

Modul Uživatelé a práva umožňuje podrobně specifikovat k jakým informacím mají jednotliví uživatelé přístup a jaké operace mohou v agendách ERP EPASS® provádět. Každý uživatel má přiřazené jedinečné přihlašovací jméno a heslo, ke kterému se váží přístupová práva. Práva lze přiřadit uživateli individuálně, nebo je může uživatel získat prostřednictvím skupiny, do které je zařazen.

Právové objekty

Práva se přiřazují individuálně pro jednotlivé moduly ERP EPASS®. V každém modulu lze přiřazovat práva podrobně na jednotlivé právové objekty a na operace prováděné na těchto objektech. Pro každý právový objekt lze přiřadit práva na čtení, zápis, mazání a editaci.
Ukázka seznamu právových objektů modulu Partneři:

Zabezpečení hesel

Heslo je uloženo v interních strukturách databázového serveru a přístup k datům je plně v jeho kompetenci . Uživatel se k datům, pro která nemá grantován přístup, nedostane ani prostřednictvím nástrojů, sloužících k pokládání dotazů na data v databázi.

ERP EPASS