EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Výroba a ukládání betonu

Plánování a řízení betonáren

Modul Plánování a řízení betonáren poskytuje komplexní nástroje pro plánování výrobních a technických zdrojů a nástroje pro řízení výroby betonu maximálně integrované s výrobními technologiemi. Je postaven na obecných funkcionalitách různých modulů ERP EPASS®, jako jsou například Katalogy, Receptury, Doklady, Sklad a Plánovací kalendář.

Modul pokrývá celý proces zahrnující obchodní aktivity, plánování kapacit, řízení výroby, řízení skladových zásob, finanční vyúčtování a CRM. Podporuje plánování a řízení výroby více betonáren, sdílení technických a personálních kapacit a reporting pro vyhodnocení výsledků.

Modul plně nahrazuje funkcionality speciálních dispečerských programů, sjednocuje ovládání různých výrobních technologií a v reálném čase sdílí všechny informace v rámci celého ERP systému, například výši kreditu zákazníka. Plně nahrazuje papírové agendy míchacích knih.

Uživatel má z jednoho místa úplný přehled o vytížení jednotlivých betonáren, stavu výroby a stavu skladových zásob. Může snadno přesměrovat naplánovanou výrobu na jinou betonárnu a objednávku lze realizovat ve více betonárnách současně.

Pro každou betonárnu existuje plánovací kalendář, pomocí kterého lze snadno a rychle zjistit, která betonárna má v požadovaném období volné výrobní kapacity a kdy a kde lze objednávku zákazníka realizovat. Díky evidenci objednávek lze následně efektivně plánovat nákup materiálu a velmi snadno a rychle vygenerovat nezbytné výrobní příkazy.

Integrace s různými technologickými systémy pro výrobu betonu je zajištěna přes nezávislé rozhraní IConcretePlant umožňující těsnou komunikaci s těmito systémy přes speciální drivery. Komunikace s těmito systémy má jednotnou podobu – obsluha nemusí řešit nějaké rozdíly v ovládání.

Smlouvy

Plánování

Výrobní kapacity betonáren

Kalendář vytížení betonárky

Objednávky

Výroba

Výrobní příkazy

Sklady materiálů a řízení skladových zásob

Vyúčtování

Úhrady mohou být realizovány různými způsoby:

  • platbou v hotovosti za výrobní příkaz před jeho předáním do výroby
  • zálohovými platbami v hotovosti na budoucí nebo již vygenerované výrobní příkazy a stazky
  • převodem na účet podle vystavené faktury za více dodacích listů a stazek

Dispečerské plánování techniky a lidských zdrojů

Reporting

Systém poskytuje různé reporty, které mohou být doplněny o specifické požadavky zákazníka:

  • vyhodnocení materiálových požadavků v čase s ohledem na stávající skladové zásoby
  • prezentace vytíženosti jednotlivých betonáren
  • objem aktuálních zakázek a porovnání s minulostí
  • přehled pohledávek

ERP EPASS