EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

EPASS Váha

EPASS vážní systém

EPASS Váha je komplexní systém pro vážení vozidel a převáženého materiálu integrovaný v ERP EPASS®. Zpracování probíhá v aplikaci EPASS MobileStore. EPASS MobileStore disponuje jednoduchým uživatelským rozhraním. Vše se odehrává na jedné přehledné obrazovce, na které má uživatel vždy k dispozici pouze nezbytné údaje a ovládací prvky, takže prakticky nemůže v aplikaci “zabloudit”. Systém EPASS Váha je možné provozovat i na tabletech umístěných například v nakladačích s váhou.
Další možností je provozování systému ve vzdálených lokalitách, které nejsou trvale propojeny s centrální databází. Získaná data jsou pak plně automaticky v nastavených intervalech vyměňována s centrálou prostřednictvím EPASS Replikačního Serveru.

Propojení Váhy s ERP EPASS®

EPASS Váha pracuje přímo s daty ERP EPASS®. Díky tomu využívá informace o produktech, zákaznických smlouvách, stavu kreditu jednotlivých zákazníků, čerpání záloh apod. Veškeré pořízené informace jsou z Váhy okamžitě ukládány do systému ERP EPASS®. Podpora různých měn je samozřejmostí. Veškerá nastavení systému jsou dostupná přes intuitivní prostředí WIN klienta ERP EPASS®.

Komunikace s vážní technologií a externími zařízeními

EPASS Váha komunikuje s vážní technologií prostřednictvím nastaveného driveru, je tedy nezávislá na konkrétním zařízení. V současnosti existuje driver pro komunikaci se zařízením váhy prostřednictvím technologie DISOMAT®. V případě požadavku připojení jiné technologie je nutné pouze napsat jiný driver.
EPASS Váha disponuje rozhraním pro připojování dodatečných zařízení, jako jsou platební terminály, skenery, závory, semafory, pořizování fotek, rozpoznáváním registračních značek aut.

Pracovní režimy systému EPASS Váha

EPASS Váha umožňuje pracovat v režimu expediční váha, nebo v režimu vstupní váha pro přísun materiálů či odpadů. Pro práci s odpady je třeba v systému nastavit nezbytné informace pro pozdější generování hlášení o odpadech.

Vážení a vytvoření dodacího listu

Zjišťuje se váha naloženého vozidla (brutto) a váha prázdného vozidla (tára), jejich rozdíl je váha netto. Údaje se načítají ze zařízení váhy na pokyn uživatele. Pro každé vážení se pro případnou kontrolu eviduje Alibi kód generovaný váhou. Na základě takto zjištěné váhy se v ERP EPASS automaticky vytváří dodací list, který kromě váhy eviduje další potřebné údaje jako partner, pobočka, vozidlo, dopravce, řidič, místo určení, smlouva, produkt atd. Vystavené dodací listy jsou propojeny s příslušnou smlouvou/objednávkou.

Platební doklady a fakturace

Zjišťuje se váha naloženého vozidla (brutto) a váha prázdného vozidla (tára), jejich rozdíl je váha netto. Údaje se načítají ze zařízení váhy na pokyn uživatele. Pro každé vážení se eviduje Alibi kód generovaný váhou pro případnou kontrolu. Na základě takto zjištěné váhy se v ERP EPASS automaticky vytváří dodací list, který kromě váhy eviduje další potřebné údaje jako partner, pobočka, pozidlo, popravce, řidič, místo určení, smlouva pro fakturaci, produkt atd. Vystavené dodací listy jsou propojeny s příslušnou smlouvou/objednávkou.

Vážení v aplikaci EPASS MobileStore

Podle nastavení se v základní nabídce aplikace EPASS MobileStore uživateli nabízí funkce:

  • Váha – vlastní vážení
  • Váha – rekapitulace pokladny pro vážní systém
  • Váha – pořízení ručně (při výpadku/poruše spojení s váhou)
  • Skenování přílohy DL
  • Váha – kooperace (pro kooperující stroje)

ERP EPASS