EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Moduly

Moduly

Odvětvová řešení

Podchycení a řízení procesů v těžební společnosti, řešení problematiky těžby, zpracování a prodeje surovin včetně návaznosti na řídící a ekonomické subsystémy

Komplexní nástroje pro obchodní procesy, plánování výrobních a technických zdrojů a maximálně integrované řízení výroby betonu s výrobními technologiemi

Zaměřeno na společnosti poskytující služby při odběru a zpracování stavebních sutí a odpadů. Zajištění speciálního ergonomického uživatelského rozhraní a podpory přijmu/expedice odpadů

Technická příprava, plánování a řízení kusové a malosériové výroby.

Analytické nástroje

Zjištění nákladů na jednotlivé fáze procesu výroby kamene v těžební společnosti

Plánování výrobního programu, nákladů, oběžných aktiv, investic, hospodářského výsledku, cash-flow a následné vyhodnocení podnikatelských záměrů

Řízení vztahů se zákazníky na základě dat získaných z modulů ERP EPASS, vyhodnocení a optimalizace obchodních procesů podle potřeb a priorit zákazníka

Nástroj pro podporu řízení společnosti vyhodnocením důležitých dat z peněžních i hmotných zdrojů informačního systému

MIS

Nástroj pro strategické i taktické rozhodování top managementu na základě informací ze všech částí podnikového informačního systému i mimopodnikových zdrojů s výstupy ve formě textů, tabulek, grafů a jejich kombinací

Odvětvová řešení

Podchycení a řízení procesů v těžební společnosti, řešení problematiky těžby, zpracování a prodeje surovin včetně návaznosti na řídící a ekonomické subsystémy

Komplexní nástroje pro obchodní procesy, plánování výrobních a technických zdrojů a maximálně integrované řízení výroby betonu s výrobními technologiemi

Zaměřeno na společnosti poskytující služby při odběru a zpracování stavebních sutí a odpadů. Zajištění speciálního ergonomického uživatelského rozhraní a podpory přijmu/expedice odpadů

Technická příprava, plánování a řízení kusové a malosériové výroby.

Analytické nástroje

Zjištění nákladů na jednotlivé fáze procesu výroby kamene v těžební společnosti

Plánování výrobního programu, nákladů, oběžných aktiv, investic, hospodářského výsledku, cash-flow a následné vyhodnocení podnikatelských záměrů

Řízení vztahů se zákazníky na základě dat získaných z modulů ERP EPASS, vyhodnocení a optimalizace obchodních procesů podle potřeb a priorit zákazníka

Nástroj pro podporu řízení společnosti vyhodnocením důležitých dat z peněžních i hmotných zdrojů informačního systému

MIS

Nástroj pro strategické i taktické rozhodování top managementu na základě informací ze všech částí podnikového informačního systému i mimopodnikových zdrojů s výstupy ve formě textů, tabulek, grafů a jejich kombinací