EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Výrobní moduly

Výrobní moduly

Specializované výrobní moduly jsou postaveny na obecných funkcionalitách obecných modulů ERP EPASS®, jako jsou například Katalogy, Receptury, Doklady, Sklad a Plánovací kalendář a jsou integrované s příslušnými výrobními technologiemi.

Modul pro řízení výroby a produkce těžebních společností

Plánování a řízení betonáren

Recyklace odpadů a stavebních hmot

Strojní výroba

ERP EPASS