EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Finance

Finance

Finanční subsystém je soubor modulů a funkcionalit tvořících ucelený systém pro evidenci pohledávek, závazků, pokladních a interních dokladů a jejich zaúčtování. Obsahuje nástroje pro zefektivnění fakturace a bezchybné a včasné odeslání DPH. Součástí subsystému je také vedení platebního kalendáře, elektronický bankovní styk, přístup k insolvenčnímu rejstříku a napojení na programy na zpracování mezd.

Finanční doklady

Fakturace

Elektronická fakturace

Dokladové párování

DPH

Elektronická banka

Elektronický import bankovních výpisů je v ERP EPASS® připraven pro většinu bankovních ústavů, pro jakoukoliv další tuzemskou nebo zahraniční banku podporu pro import zpracujeme. Import bankovních výpisů do systému je ERP EPASS® samozřejmostí.
Systém umožňuje elektronickou spolupráci s většinou tuzemských bankovních ústavů. Přenos příkazů k úhradě i výpisů elektronickou cestou je realizován vždy podle pravidel konkrétní banky. Pro komunikaci s konkrétní bankovní aplikací slouží tzv. bankovní drivery, které implementují komunikační protokoly konkrétní bankovní aplikace.

Účetnictví

Automatizovaná tvorba a rozesílání upomínek emailem

Integrace ERP EPASS® s FIDOO

Platební kalendář

Insolvenční rejstřík

Mzdy

ERP EPASS