EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Obchod

Obchod

Pro podporu obchodu je k dispozici soubor modulů a funkcionalit tvořících ucelený systém, který poskytuje maximální podporu obchodnímu týmu při zpracování firemních obchodních operací. Pokrývá všechny hlavní fáze nákupních, nebo prodejních procesů – poptávkovou, nabídkovou, realizační a finančního vypořádání.
Fáze realizace může být úzce provázána s výrobními a skladovacími procesy a může probíhat postupně v několika dodávkách.
Pro zpracování zahraničních obchodních operací lze evidovat všechny číselníkové údaje, názvy produktů a poznámky v různých jazycích. Veškeré textové údaje jsou zaznamenány v normě UNICODE, takže jsou podporovány libovolné znakové sady, například azbuka.

Modelování a sledování obchodních procesů

Katalogy a ceníky

Sklady

Logistika

Dispečerské plánování

Pokladna – prodejní kasa

Řízení vztahů se zákazníky – CRM

Organizér a elektronická pošta

Integrační rozhraní

Správa dokumentů

Integrace s dokumenty otevřených formátů

ERP EPASS® je těsně integrován s kancelářskými aplikacemi Microsoftu a obsahuje funkce pro práci s otevřenými formáty DOCX, HTML a XLSX. To umožňuje uživateli vytvářet různé šablony, které lze následně automatizovaně plnit daty ze systému. Například vytvořenou DOCX šablonu pro nabídky lze plnit údaji z EPASS dokladu Nabídky (partner, adresa, datum, položky dokladu, uživatelské parametry atd.).

Podpora EDI XML

EPASS WEB Portál

Plánované úlohy

ERP EPASS